Hướng dẫn bảo dưỡng lu rung Liugong

11/07/2019

                     HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG LU RUNG CLG614

 

Tên gọi

Có thể dùng dầu Mobil hoặc Shell

Mức dầu sử dụng

Mỗi lần thay dầu

Động cơ

15W-40CF

16 lít

Máy mới sau 50 giờ hoạt động phải thay dầu, sau mỗi 250giờ  hoạt động phải thay dầu, lọc

Hộp số

85W/90GL-4/5

9+5,5 lít

Máy mới hoạt động 500 giờ phải thay dầu, Sau mỗi 1000 giờ hoặc nửa năm phải thay dầu, lọc

Cầu

85W/90GL-4/5

20 lít

Máy mới sau 500 giờ hoạt động phải thay dầu, Sau mỗi 2000 giờ hoặc  một năm phải thay dầu

Trống rung

HD80-90GL-5

2,3+2,3 lít

Máy mới sau 50 giờ phải thay dầu, Sau mỗi 500 giờ hoạt động phải thay dầu

 Dầu thủy lực

68#

95 lít

Sau mỗi 2000h

Dầu phanh

DTO3

 

Sau mỗi 500h