Máy đào gắp gỗ JINGGONG JG95Z-3 làm việc tại xưởng gỗ Bóc ở Hạ Hòa, Phú Thọ.

21/01/2022
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN