Máy xúc đào 03 gắp gỗ Jinggong JG95Z gắp gỗ lên container tại Phú Thọ

17/05/2021