Máy xúc lật CLG842 hiệu Liugong

Mã sản phẩm: CLG842

Thương hiệu: Loại:

Liên hệ
Model: CLG842
Động cơ: Cummins B5.9-C
Công suất: 123(165)/2200
Hộp số:
Ca bin:
Kích thước:
Tải trọng:
chinh-sach
Giao hàng toàn quốc
chinh-sach
Đảm bảo chất lượng
chinh-sach
Thương hiệu uy tin
chinh-sach
Nhà cung cấp xuất hóa đơn cho sản phẩm này

M« t¶

§¬n vÞ

CLG842

Động cơ

 

Cummins B5.9-C

 Công suất/Vòng quay

Kw(hp)@rpm

123(165)@2200

Tæng thêi gian 1 chu tr×nh

S

10.5

T¶i träng n©ng

Kg

4000

Dung tÝch gÇu

M3

2.3

Lùc kÐo lín nhÊt ( khi kh«ng t¶i)

kN

100

Lùc ®Èy lín nhÊt

kN

125

B¸n kÝnh quay nhá nhÊt

 

 

TÝnh tõ mÆt ngoµi lèp sau

mm

5591

TÝnh tõ mÆt ngoµi cña gÇu

mm

6252

KÝch th­íc xe

 

 

Dµi

mm

7257

Réng

mm

2766

Cao

mm

3347

Kh¶ n¨ng leo dèc

0

30

Tèc ®é xe

 

 

Sè tiÕn 1

Km/h

0 – 6.7

Sè tiÕn 2

Km/h

0 – 11.7

Sè tiÕn 3

Km/h

0 – 23

Sè tiÕn 4

Km/h

0 – 37

Sè lïi 1

Km/h

0 – 6.7

Sè lïi 2

Km/h

0 – 11.7

Sè lïi 3

Km/h

0 – 23

Kho¶ng c¸ch gÇm nhá nhÊt

mm

410

Kho¶ng c¸ch gi÷a hai trôc

mm

3000

§é cao x¶ t¶i cao nhÊt

mm

2900

Cù li x¶ t¶i

mm

1034

Träng l­îng xe

Kg

13700

Quy c¸ch lèp

 

20.5 – 25

Cabin

 

Cã thÓ l¾p ®iÒu hoµ hoÆc kh«ng

 
Hotline: 096.237.6188
popup

Số lượng:

Tổng tiền: